Op 14 oktober jl. ging de delegatie bestaande uit Ingrid Bes, Lilian Boes (stichting Mali-Waalsdorp) en Hetty Hofman en Tom Fluitsma namens stichting Poste Seydou op pad voor een 14 daags werkbezoek.


 
Na een tweedaagse reis vanuit Bamako, met een tussenstop in Teriya Bugu, komen wij maandagavond aan in Ende.
Voor woensdag staat de grote ontmoeting in de nieuwe bibliotheek gepland. Wij worden verwelkomd door Nouhoum Maïga, directeur van de basisschool in Ende, alle chefs de villages van de diverse quartiers, de burgemeester van de commune – dit is de gezondheidswerker Seydou Guindo- en diverse vertegenwoordigers van bestuursorganen op het terrein van onderwijs en gezondheidszorg. Rondom ons heen staan langs de wanden houten open kasten met alle leesboeken keurig opgestapeld en af en toe met de omslag naar voren getoond. Mijn blik valt onmiddellijk op twee titels: ‘Seul sur le Monde’ van Hector Malot en ‘Le Petit Prince’ van Antoine de Saint Exupérie. Ineens lijkt de afstand tussen onze twee continenten heel klein.
De Dogon zijn een volk van tradities en dat is op gelegenheden als deze goed te merken. Er zijn veel plichtplegingenen herhalingen. Uit de toespraakjes van alle vertegenwoordigers wordt opnieuw duidelijk hoe gelukkig de bevolking is met deze bibliotheek. De boeken bieden een venster op de wereld en dat is voor de opgroeiende jeugd van onschatbare waarde. Wij houden ook een mooi toespraakje en bieden enkele cadeaus aan. Natuurlijk is daarbij een exemplaar van het boekje wat op Waalsdorp gemaakt is door kinderen en enkele ouders.
Symbolisch krijgen ze daarbij twee woordenboeken Frans-Nederlands/Nederlands-Frans.
Bij de tentoonstelling die vorig jaar gehouden is in het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden over het Dogonvolk is een schitterende publicatie verschenen, ook een Franstalige versie. Vanzelfsprekend kochten wij voor hen een exemplaar en spraken de hoop uit dat dit het begin zou vormen van een complete plank met boeken over hun eigen Dogoncultuur.
Vervolgens gaan we onder aanvoering van Nouhoum Maïga alle klassen langs. Een aantal gezichten komt ons bekend voor van de vorige reis. Andere leerkrachten zijn nieuw, zo ook Jacky T die de plaats van onze Juf Fanta heeft ingenomen. (foto). Juf Fanta werkt nu op een school in Kani Bonzon een dorp in de buurt.


Ontmoeting met Bastiaan Kluft
In Bamako hebben weBastiaan Kluft ontmoet, oud Waalsdorp-leerling. Hij werkt hier voor deSNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) en volgt de verrichtingen vanonze stichting via de Nieuwsbrieven en de Waalsdorp website. Hij haaldesamen met Ingrid herinneringen op. Nel kon hij zich het bestherinneren, toen: “juffie Hollander” en ook Mark was hem bekend.Natuurlijk even een…foto.

De Malinese overheid stimuleert de plaatsing van leerkrachten op het platteland o.a. door een hogere salariëring. Zij blijven gemiddeld ca. 3 jaar op dezelfde plek.
Aan de overkant brengen we ook een bezoekje aan het nieuwe schoolgebouw van de Seconde Cycle. Dit zijn 3 klaslokalen ten behoeve van de onderbouw van het Lyceum. Met financiële steun van Franse en Italiaanse partners is dit project tot stand gekomen. De bevolking van Ende is hier ongelooflijk blij mee, want dit houdt in dat hun kinderen in de eigen omgeving vervolgonderwijs kunnen genieten.
We spreken af elkaar de volgende dag opnieuw te treffen om de prioriteiten door te nemen voor de komende werkperiode van 2-3 jaar.

Donderdagochtend brengen we eerst een bezoek aan Kani Bonzon, de plaats waar de burgemeester – Seydou Guindo- resideert. Kani Bonzon (de eerste vestigingsplaats van de Dogon toen zij in de middeleeuwen het gebied betraden) is de Commune waaronder 8 dorpen vallen. Ende is hier één van en is weer onderverdeeld in 4 Quartiers.
Dan op naar Kani Kombolé voor een bezoekje aan de school waar Hamidou Guindo,de president van het Comité de Gestion Scolaire (hierin zijn ook de ouders vertegenwoordigd), zelf werkzaam is als leerkracht. De directeur van deze school benaderde ons met de vraag of wij in Nederland een school bereid zouden vinden om hun school te ondersteunen.

Terug in Ende gaan we met Nouhoum Maïga en het Comité de Gestion Scolaire in gesprek. Nouhoum toont zich tevreden over de gang van zaken op de basisschool. Helaas is hij momenteel niet vrijgesteld als directeur, maar staat voor de klas. De vacature hopen ze op korte termijn in te vullen. De gemeente, die een deel van de onderwijssalarissen voor haar rekening moet nemen, is niet in staat dit te doen. Het blijft dus gewenst dat wij één leerkrachtensalaris voor onze rekening blijven nemen. Dit hebben wij ook toegezegd. Een tweede prioriteit, waarover wij in de vorige nieuwsbrief al schreven betreft de vervanging van het schoolmeubilair. Het gaat om nieuwe houten schoolbanken voor 3 klassen.Als derde op de lijst staat de vernieuwing van de daken van de leerkrachtenwoningen die op het schoolterrein staan. Tijdens ons werkbezoek in 2002 stonden deze ook al op de lijst. Echter het grote project van de bouw van de bibliotheek en de aanschaf van de boeken heeft de afgelopen werkperiode geen ruimte gelaten voor het aanpakken van andere projecten. Ten slotte is een wens om de bibliotheek van elektriciteit te voorzien, zodat hier ook ’s avonds gelezen kan worden. Bovendien zou er dan een computer kunnen werken. Noodzakelijk hiervoor zijn 2 zonnepanelen en attributen. Toekomstmuziek!

Het leuke is dat de communicatie met Nouhoum Maïga zeer soepel verloopt. Gedurende de afgelopen 3 jaar hebben wij veelvuldig contact met hem gehad door middel van briefwisseling. Wij zijn zodoende eigenlijk zeer vertrouwd met elkaar. Het is dan ook te hopen dat Nouhoum nog even aanblijft als directeur van deze school. Bijzonder is dat hij de gebruikelijke termijn al ruim overschreden heeft. Zolang “Dieu le veut” zal hij aanblijven! Gedurende dit werkbezoek hebben wij ook gesprekken gevoerd met de CAP (Centre d’Animation Pédagogique), een soort schoolbegeleidingsdienst en met de Nederlandse ambassadeur en onderwijsdeskundige van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Bamako.