Ingrid Bes voorzitter, penningmeester
Lilian Boes secretaris
Vré Hermans vertaalster, lid

Initiatiefnemers
Lilian Boes en Ingrid Bes hebben in 1999 het initiatief genomen tot oprichting van de Stichting Mali-Waalsdorp. Een oud-ouder van Waalsdorp, notaris van der Schatte Olivier, heeft de stichtingsakte opgesteld op 21 juni 1999.
Lilian had als ouder van kinderen die Montessorischool Waalsdorp bezochten ideeën over het in contact brengen van basisschoolleerlingen met de leefwereld van kinderen in een ontwikkelingsland. Mali werd het werkgebied nadat Montessorischool Waalsdorp via een succesvol onderwijsproject in contact was gekomen met Poste Seydou. Als kunsthistoricus heeft Lilian bijzondere belangstelling voor het Pays Dogon, het gebied waar de stichting actief is.
Bij Ingrid, in die dagen directeur van Montessorischool Waalsdorp, vonden deze ideeën onmiddellijk weerklank, omdat ze perfect pasten in haar visie over kosmische opvoeding en onderwijs. Kosmische opvoeding en kosmisch onderwijs is het gedachtegoed van Maria Montessori. Ieder levend wezen heeft een kosmische taak. Dit gedachtegoed loopt als een rode draad door haar eigen leven. Ieder mens is verantwoordelijk voor zichzelf en het grote geheel. Ook na haar directiejaren op Waalsdorp blijft KOO belangrijk voor haar. In haar huidige werk als kindertherapeut komen deze letters als eerbetoon aan Maria Montessori terug in haar praktijknaam Kind Opvoeders & Onderwijs.
Samen zijn Lilian en Ingrid sinds 1997 aan het werk gegaan om e.e.a. te concretiseren.

Klankbord

Montessorischool Waalsdorp vormt met de leerkrachten Mark Snijdewint en Annemiek Verdam en directeur Eco van Efferink een klankbord voor de onderwijszaken van de stichting. Zij dragen zorg voor de integratie binnen het onderwijs. Het algemeen bestuur van Montessorischool Waalsdorp neemt de financiering van de helft van een jaarsalaris van een basisschoolleerkracht in Endé voor haar rekening.

Vertalingen

Vré Hermans verricht al het vertaalwerk voor de stichting en dat is met veel briefwisselingen in de Franse taal een enorme steun.

Poste Seydou, een bijzondere band

Poste Seydou is in 1991  opgericht door Hetty Hofman en Tom Fluitsma met als doel de medische zorg in Endé te ondersteunen. Zij legden in 1997 voor ons de relatie met de basisschool in Ende. Omdat onze beide stichtingen ervan uitgaan dat gezondheidszorg en onderwijs in het verlengde van elkaar liggen, nemen zij vanuit die positie zitting in ons bestuur.