Para-Pluie <> Para-Sol: Uitwisselingsproject van Malinese en Nederlandse jongeren september/oktober 2007


Op naar Mali
In februari 2007 kregen wij groen licht om het uitwisselingsproject tussen Malinese en Nederlandse jongeren te organiseren. Via een subsidie van Xplore worden jongeren in de gelegenheid gesteld hun horizon te verbreden, waarbij zij zich in moeten spannen om hun ervaringen met anderen te delen. Op deze wijze werken zij aan draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking. Wij zijn echt heel opgetogen over het feit, dat wij na een werkperiode van 10 jaar, waarin de jongeren via allerlei onderwijsprojecten en acties op de hoogte zijn geraakt van elkaars bestaan, het nu mogelijk is hen daadwerkelijk met elkaar in contact te kunnen brengen. Wat een ervaring om zelf in de hitte in een hutje te slapen of boven op het dak; je te verplaatsen op een ezelkar of in het taxibusje met nog 28 anderen en hun vee en genoegen te moeten nemen met het eenzijdige voedsel dat de akkers van Pays Dogon opbrengt. Voor even zal het luxe leventje van thuis in Holland heel ver weg zijn.

De lucht in
De 14 Nederlandse jongeren reizen van 14 t/m 28 oktober naar Mali. Hoofddoel van de trip wordt vanzelfsprekend het verblijf in Pays Dogon temidden van de dorpsgemeenschap van Ende. De ecole fondamentale in Ende en de seconde cycle bereiden zich reeds voor om onze jongeren vol enthousiasme met hun programma te verwelkomen. Onze jongeren zullen in Ende zoveel mogelijk meedraaien met de activiteiten van het dagelijkse leven: land bewerken, water halen, gierst stampen, dieren verzorgen, inkopen doen op de markt, koken en eventueel huisjes aansmeren etc. Natuurlijk zullen wij ook op de school bivakkeren. Onze jongeren zullen samen met de jongeren uit Mali een sportdag organiseren.
De cultuur van de Dogon is wereldberoemd en mede daarom is het zo bijzonder dat wij deze van  dichtbij kunnen ervaren. Door het vriendschappelijk contact wat in de loop van de jaren is opgebouwd zullen onze jongeren het gebied en haar inwoners op een veel directere manier leren kennen dan de gemiddelde toerist die dit gebied bezoekt. Vanzelfsprekend zullen wij hierbij het grootste respect in acht nemen.

Wie zijn de gelukkigen
Deelnemers aan dit project moeten minimaal 12 en maximaal 30 jaar oud zijn.
De werving is in eerste instantie gedaan op scholen die reeds eerder deelnamen in projecten van  stichting Mali-Waalsdorp en zo hebben wij inmiddels 5 HML-ers, 2 Hofstad MAVO leerlingen, 1 leerling van praktijkschool De Venen in Drachten, 2 Mondriaan studenten Sport en Beweging, 2 studenten Ontwikkelingsstudies en 2 studenten Culturele Antropologie als deelnemers (Waalsdorp is indirect vertegenwoordigd, want er zitten 3 oud-Waalsdorpers tussen).

Wie zijn de gelukkige begeleiders
Ingrid Bes en Lilian Boes begeleiden het hele project, hierin bijgestaan door Ans Straathof uit Drachten, die als maatschappelijk werkende verbonden is aan Praktijkschool de Venen. Ter voorbereiding hebben Ingrid en Lilian in februari een werkbezoek afgelegd aan onze partners in Ende, waarbij ook voor de tocht vanaf Bamako naar Ende (800 km over land) de route is uitgezet met daarin boeiende pleisterplaatsen als Segou, Mopti en Djenné.

Voorbereiding en training van de deelnemers
De Nederlandse jongeren moeten zich stevig voorbereiden op hun reis. Met Pasen heeft het eerste trainingsweekend plaatsgevonden. Kennismaking met de andere groepsleden en bezinning op onze eigen cultuur, verkenning van de Dogoncultuur en draagvlakvergroting vormden de voornaamste thema’s. Ook sponsorwerving  kwam aan bod, want 75-80 % van de kosten van de uitwisseling wordt gesubsidieerd vanuit Xplore, de overige 20-25% moet d.m.v. sponsoring verkregen worden.
8 en 9 juni heeft de tweede training plaatsgevonden. Cos Haaglanden verzorgde een training over ‘Draagvlakvergroting’. Het HML bood ons gastvrij de ruimte aan om dit te doen. Daarna trokken we per fiets richting Vlietland om ons bivak op te zetten en de training te vervolgen. (vooral de ‘Parapluie’ uit onze projectnaam bleek goed gekozen!)
Zaterdagmiddag was iedereen moe, maar voldaan, want we hadden het programma in elkaar gezet voor de Malinezen in Nederland en ook het draagvlakprogramma stond in de steigers. Iedereen kan nu zelf de komende maand hard aan het werk.

Malinezen ook nieuwsgierig
Ook de Malinese jongeren zijn natuurlijk nieuwsgierig naar ons land en onze cultuur. Zij komen dit met eigen ogen aanschouwen en aan den lijve ervaren wanneer zij van 30 augustus tot en met 13 september in Nederland te gast zijn. Ten dele verblijven zij bij de Nederlandse jongeren van de uitwisseling en ten dele in groepsverband. De voertaal wordt ‘met handen en voeten’ en Frans, ook in deze volgorde, gezien de beheersing van deze taal door de Nederlanders. De Malinese jongeren bereiden zich voor op een dansuitvoering. Zo zullen zij ons in Nederland kennis laten maken met dit magische onderdeel van hun rijke cultuur. U hoort hier meer over!
De Nederlandse deelnemers hebben zich tijdens de trainingsweekenden gebogen over het programma voor de Malinezen. De pijlers zijn de thema’s:  ‘Onderwijs, Sport en Spel en Cultuur’. Op hun eigen opleiding organiseren onze deelnemers activiteiten, zodat de Malinezen in Den Haag, Delft, Drachten, Utrecht en Nijmegen een kijkje kunnen nemen. Daarom heen stelden zij een programma samen waarbij wij bijvoorbeeld Nederland als ‘Waterland’ tonen vanaf de Afsluitdijk, Werkeiland Neeltje Jans en vanuit de Amsterdamse rondvaartboot.
In Den Haag kijken we naar de multi-culti-kant van de stad en brengen hier een bezoek aan een asielzoekerscentrum. Dit is een greep uit het programma.
En wat betreft de cultuurshock… natuurlijk spraken wij daarover met onze partners, wat een redelijk nuchtere reactie opleverde: “Inderdaad jullie genieten een grote luxe, maar wij hebben de zon, onze lach en elkaar”.

De uitwisseling zal niet ongemerkt aan u allen voorbij gaan, maar volg voor de zekerheid ook onze actuele pagina op de website.