Wilde Ganzen Ontwikkelingssamenwerking (zaterdag 17 september 2011)


Wilde Ganzen organiseerde in Hilversum een dag voor de Particuliere Initiatieven. (PI)

Rond 13.00 uur sprak Arend Jan Boekesteijn, auteur van “de prijs van een slecht geweten”.

Hij sprak de hoop uit dat de PI’s actief blijven in hun werkzaamheden “Van  burger tot burger”, zodat dit in de toekomst mee kan werken aan een betere keuze van Afrikaanse leiders.

“Power to the people”


Rond 14.00 uur heb ik deelgenomen aan de workshop “werken met vrijwilligers”, waar vooral het aantrekken van jongeren bij de organisatie besproken werd. Hier komen we zeker in een nieuwsbrief of een donateurbijeenkomst nog op terug.

Ik heb de dag afgesloten met het indienen van een verkorte aanvraag voor de bouw van het TIC lokaal in Endé. Frans Hamer, senior medewerker bij Wilde Ganzen, heeft mij hierbij welwillend terzijde gestaan en ja hoor het toeval wilde, dat hij MALI in zijn  pakket heeft om de aanvragen te behandelen. Hij neemt t.z.t contact met ons op, maar als onze aanvraag gehonoreerd wordt krijgen we bovenop onze fondsenwerving een premie van 55% van Wilde Ganzen. Kortom een zinvolle en welbestede middag en aangenaam afgesloten met een glaasje.


Ingrid Bes