'Naar Kita zonder ticket'

De Stichting Jumelage Voorschoten – Kita bestaat al vanaf 1984. Kita ligt in Mali en is de zogenaamde zusterstad van Voorschoten. De afgelopen 27 jaar heeft de Stichting een groot aantal projecten ondersteund. De tentoonstelling ‘Naar Kita zonder ticket’ in het Historisch Museum Voorschoten is tot stand gebracht in samenwerking met de Jumelage Voorschoten – Kita. Zij laat zien welke projecten er de afgelopen jaren zijn gerealiseerd en geeft ook een beeld van het lopende project vanuit de Gemeente Voorschoten. Aan de hand van veel foto- en videomateriaal krijgt de bezoeker een goed beeld van het dagelijks leven in Kita. Ook is er een erf nagebouwd waardoor de fantasie geprikkeld wordt over het leven onder de baobab boom.

Tijdens de tentoonstelling worden er diverse lezingen en workshops georganiseerd voor jong en oud.

Op 13 oktober 2011 heeft Jan Jansen een lezing gehouden over de positie van de vrouw in Mali. De lezing is van 20.00 – 22.00 uur. Locatie: Historisch Museum Voorschoten.

19 oktober: Afrikamiddag in het Historisch Museum Voorschotenvoor de kinderen van 8 tot en met 12 jaar

Op dinsdag 1 november zal Joep Pelt met zijn gitaar u op muzikale wijze vertellen wat de invloed van de Malinese muziek op deze rasmuzikant en zijn repertoire is. 

Zie voor overige activiteiten de website van Jumelage Voorschoten- Kita