His Excellency Amadou Toumani Touré; ThePresident of Mali

Woensdag30 november bezocht de president van Mali, Amadou Toumani Touré het Insitituteof Social Studies (ISS) in Den Haag, waarbij Koningin Beatrix aanwezig was..

ATThield een lezing over de democratiseringsprocessen in Afrika en in hetbijzonder in zijn geliefde geboorteland Mali na de nationale conferenties vande jaren 90.

Ookgaf hij een uiteenzetting m.b.t. zijn visie op vrede en de veiligheid in deSahelgebieden, omdat Mali een kilometerslange landsgrens te bewaken heeft.

Alsgrootste verschil met de westerse democratie, die ATT betitelt alsconfronterende democratie, noemt hij de Afrikaanse democratie er één die op basisis van consensus, van veel met elkaar praten over ieders denkwijze, ook al ismen het na al het praten en denken niet direct met elkaar eens.

Hetdoel van het democratisch beleid is:

-       efficiency

-       strategy

-       cooperation

Alsdank heeft ATT een belangrijk artikel geschonken aan ISS.

“Humanlife = secret”.

Voorwie geïnteresseerd is in dit artikel kan dit tzt (neem ik aan) lezen in debibliotheek van ISS, Kortenaerkade 12 in Den Haag

 

Naafloop van deze lezing troffen we de president en zijn vrouw in een zaaltje vanHotel Crowne Plaza, alwaar vele Malinezen, die woonachtig zijn in Nederland,zich verzameld hadden.

Devoorzitter van het Malinese Comité in Nederland sprak de president van Malitoe.

Zoalsook in Mali vaak gebeurt, als wij daar onder de Malinese bevolking zijn,wisselen vrolijkheid en humor (beaucoup pour rigoler) zich af met serieuzeaangelegenheden die besproken worden. Ook was het “geklak” met de tong weerhoorbaar als iemand met iets kon instemmen van wat de president zei. Ik waandeme met alle Malinezen om me heen weer voor eventjes in Mali zelf, want in hetzaaltje was het Malinees warm.

DePresident van Mali gaf aan, dat de heer Ousmane Ba, de president van het ComitéBalimaya Nederlanders kan voordragen die veel voor zijn land doen, want die betrokkenmensen wil ATT graag onderscheiden. (Balimaya betekent Familie)

 

Ingrid