Aanleg waterleiding

Hartelijk dank aan alle donateurs voor het helpen realiseren van de waterleiding naar de school. Wat een enorme verbetering brengt dit voor de kinderen en hun docenten. Op de derde foto ziet u van links naar rechts: directeur seconde cycle Samba Kébé, Hamidou Guindo voorzitter  CGS en Issa Guindo, directeur premier cycle van de école fondamentale.