Jaarsalaris van leerkracht op de Ecole Fondamentale in Ende
Vanaf 2000 financiert de stichting het jaarsalaris van één leerkracht op de basisschool.. De Malinese overheid betaalt niet alle zes leerkrachten die op de school in Ende (600 leerlingen) nodig zijn. Dit betekent dat de gemeente en de lokale bevolking zelf hierin moeten voorzien. Op deze manier vraagt het onderwijs een te hoge prijs voor de arme landbouwbevolking. Goed onderwijs voor de kinderen staat bovenaan hun prioriteitenlijst en daar willen wij hen in ondersteunen. (Millenniumdoel nr.2)

Parapluie<>Parasol - uitwisselingsproject  van Malinese en Nederlandse jongeren  september/oktober 2007
Klik hier voor de eigen pagina van dit uitwisselingsproject.

Schoolmeubilair

Met eigen ogen hebben wij het nieuwe schoolmeubilair kunnen aanschouwen in februari.2007. Drie klaslokalen hebben nieuw meubilair gekregen in dit project, zodat de hele basisschool nu is voorzien van goede banken en tafels. Met franse hulp werd eerder al in drie andere lokalen het meubilair vervangen. In één van de lokalen werd nu zelfs geëxperimenteerd met een opstelling in groepen. Een nieuw fenomeen hier, want de klassenopstelling is frontaal naar het bord gericht. Ook zagen wij dat een tutor-systeem was ingevoerd. Oudste leerling helpt de jongere. Deze vernieuwingen kunnen gaan bijdragen aan de effectiviteit van het onderwijs in de gegeven situatie: één leerkracht voor ca. 50 leerlingen. Feitelijk zitten er 100 leerlingen per klas, maar deze worden gesplitst in ochtend- en middaggroepen. Voor dit project heeft de NCDO het bedrag dat met acties op de diverse scholen bijeen was gebracht, verdubbeld.

Bibliotheek

Maart 2004 stond op Montessorischool Waalsdorp in het teken van de bouw van een bibliotheek bij de school in Ende. In een projectweek bouwden zij symbolisch een muur op voor de bibliotheek. Elk steentje vertegenwoordigde een geldwaarde. Ook andere scholen zetten zich actief in om dit project te realiseren: Haags Montessori Lyceum, Dalton Voorburg, Delftse Montessorischool en Hofstad MAVO. Deze bibliotheek was een grote wens van de bevolking in Ende. Kinderen die kúnnen lezen, wíllen ook lezen! Met behulp van Biblionef Parijs werd een gevarieerd en gedifferentieerd aanbod van ca. 2000 Franstalige boeken samengesteld. In de zomer van 2004 is men in Mali begonnen met het egaliseren van het terrein en een jaar later was de bibliotheek een feit. Tijdens ons werkbezoek in oktober 2005 hebben wij hem officieel geopend. Met dank wederom aan NCDO voor de verdubbeling van de ingezamelde gelden.

Sport- en spelmateriaal
Een vreugdevol moment bieden in een kinderleven. Dat probeerde de stichting Moments of Joy te bewerkstelligen voor de kinderen in Mali. Moments of Joy financierde in 2004 een kist vol sport- en spelmateriaal: voetbal- en basketbalschoenen, ballen, springtouwen, fluitjes, spellen etc. Dit alles werd in  Mali zelf aangeschaft om daarmee de economie in het land te steunen.

Daken leerkrachtenhuisjes

In februari 2007 is bij de NCDO een aanvraag ingediend ter medefinanciering van de vervanging van de daken van de leerkrachtenhuisjes in Mali. De huisjes zijn gebouwd van leem en hebben een dak eveneens van leem op houten draagbalken. De staat waarin deze verkeren is dermate slecht, dat gedurende de regentijd alles lekt.
Acties op Montessorischool Waalsdorp en Hofstad MAVO zorgden voor de financiering van de helft van het benodigde bedrag. Nu is het wachten op toekenning van de NCDO.Mei 2008: Renovatie daken leerkrachtenhuizen in Ende voltooid.
Eindelijk na 5 jaar wachten hebben de leerkrachten in Ende weer een compleet dak boven hun hoofd. In twee fasen is de restauratie van muren en daken uitgevoerd van in totaal 7 huizen. De kinderen van Montessorischool Waalsdorp hebben voor de benodigde gelden de benen uit hun lijf gelopen, evenals leerlingen van de Montessorischool uit Capelle aan de IJssel. Op  HofstadMAVO werden leuke spullen verkocht op een culturele markt; de NCDO verdubbelde de bijeengebrachte gelden en last but not least zorgde de bevolking van Ende voor de arbeidskracht.

Digitaal Portfolio
Een aantal kinderen uit de bovenbouwgroepen van Montessorischool Waalsdorp schrijven met kinderen van de Nederlandse school in Bamako, De Zandloper. De kinderen vertellen via internet wat zij weten over de Malinese cultuur en leefgewoonten in het Dogongebied. Hiermee beantwoorden zij aan het manco, dat de leerkracht van De Zandloper constateerde, namelijk dat Nederlandse kinderen van De Zandloper weinig tot niets weten van het leven op het platteland in Mali. Zij wonen namelijk met hun ouders in de hoofdstad Bamako. Gekozen is om met een speciaal programma te communiceren: ‘Digitaal Portfolio’. Met dit programma versturen de kinderen niet alleen teksten, maar ook foto’s en tekeningen. Op de site van Waalsdorp: www.waalsdorp.nl leest u hier meer over.

Kantineproject
Kinderen van de Ecole Fondamentale eten tussen de middag op school. Vrouwen koken in grote pannen de couscous met een groene saus van baobabvruchten (rijk aan viatmine C). In 2002 was de oogst zo slecht geweest, dat er te weinig voedsel was voor alle kinderen. Wij hebben dat jaar een éénmalige donatie gedaan, zodat de kinderen tussen de middag een warme maaltijd konden blijven krijgen. Een goed gevulde buik maakt het leren beter mogelijk. (Millenniumdoel nr. 1)

Incidentele materiaalverzendingen:
Computers, schriften, potloden, pennen, linialen vinden van tijd tot tijd hun weg naar Mali. De ene keer verzonden in pakketvorm, de andere keer verscheept per container dankzij hulp van Nederlanders die naar Mali verhuizen.


In Nederland:
Gastlessen
Op diverse scholen in Den Haag, Voorburg, Delft, Drachten werden in de afgelopen jaren gastlessen verzorgd. Indien u hier belangstelling voor heeft kunt u contact opnemen: info@mali-waalsdorp.nl.

Ontwerp leskist Nederland

Studenten van de Lerarenopleiding in Rotterdam HRO hebben een leskist in ontwikkeling die bestemd is voor gebruik op de basisschool en de onderbouw van het lyceum in Mali. Het materiaal geeft een beeld van onze Nederlandse/Europese cultuur.

Vitrinekast Waalsdorp

In het trappenhuis van Montessorischool Waalsdorp hangt een vitrinekast die in wisselende composities een beeld geeft van Mali. Kinderen uit steeds wisselende bouwen  kunnen als ‘tentoonstellingsmakers’ putten uit het rijke aanbod van attributen dat op school aanwezig is in de leskisten Mali. Dit gebeurt vier keer per jaar aan de hand van thema’s en bij de wisseling van de seizoenen.