ANBI registratie


Beleidsplan ten behoeve van ANBI 2014-2016      


Bijlagen:

Jaarrekening 2012

Jaarverslag 2012 gemaakt voor CBF

Uittreksel Kamer van Koophandel

Begroting uit Endé voor bouw ICT lokaal